בודק שכר מוסמך

תפקידו של בודק שכר מוסמך הוא עריכת בדיקות תקופתיות כאמור בחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה לביצוע התאמת תנאי העבודה של עובדים למשפט העבודה,

ע"י בודק שכר מוסמך מתבצעות בדיקות ובקרות בכל תחומי השכר, זכויות סוציאליות הסכמי עבודה וזכויות עובדי קבלן.

לייעוץ בנושא החוק להגברת האכיפה של דיני עבודה ו"בודק שכר מוסמך" פנה אלינו.

 

המידע לעיל אינו מהווה חוות דעת משפטית, המלצה או יעוץ מקצועי.
כמו כן, יתכן והמידע אינו עדכני או מדויק ואין להסתמך על האמור לעיל מבלי להיוועץ טרם עם משרדנו