הוראות ניהול ספרים

הוראות ניהול ספרים

כל עוסק, קטן כגדול, מחויב בניהול ספרי חשבונות אשר מהווים את בסיס המידע לדיווח לרשויות המס ולבעלי עניין אחרים בהתאם לאופי העסק והיקף פעילותו

הוראות ניהול ספרים קובעים כללים לניהול מערכת החשבונות בספרי העסק, במטרה לבצע ביקורת על דיווחי ספרי החשבונות לרשויות הממשלה.
מטרת הוראות אלו הינה ליצור נתיב ביקורת על דיווחיו החשבונאיים של העוסק לרשויות הממשלתיות. סטיה מהוראות ניהול ספרים עשויה להוביל לפסילת ספרי העסק וכנגזרת מכך לשומה לפי מיטב השפיטה.

ישנם מספר מסמכי חשבונות אותם יש לעדכן בספרי החשבונות:

 1. קבלה- אחד מהמסמכים המרכזיים לתיעוד עסקאות המניבות הכנסה, ואשר מטרתו היא לתעד כל תקבול בעסק.
 2. חשבונית מס- חשבונית המס היא מסמך המונפק על ידי עוסק מורשה (לרבות חברה) ואשר מתעד ביצוע עסקת מכר או מתן שירות.
  עוסק פטור מנוע מלהפיק חשבוניות מס, והוא רשאי להפיק חשבוניות עסקה בלבד (היות והוא פטור מתשלום מע"מ ודיווח בגינו).
 3. ספר הזמנות- הזמנת עבודה ע"י הלקוח חייבת להיות מתועדת בספר הזמנות.
  הספר צריך להיות כרוך ובו רישום של מספר הזמנה, תאריך הזמנה, המזמין.
  למעשה הרישום בספר זה מתחיל את התהליך כולו.
 4. תעודת משלוח- תעודת משלוח מקובלת אצל עסקים המעבירים סחורה ממקום למקום.
  בתעודת משלוח יש לרשום את סוג הסחורה המועברת, ואת השעה שבה היא יצאה מן המפעל.
  תעודת המשלוח נמצאת אצל הנהג המוביל, והוא מחתים את הלקוח על העתק בעת מסירתה.
 5. ספרים נוספים- ספר לקוחות, ספר תנועת מלאי, ספר המחאות, חשבון עבודה, ספר תלמידים, ספר רכב, ספר אורחים, יומן עבודה למוסך, ספר הובלות והסעות, ספר עסקאות, ספר המשק, יומן רופא ועוד.

לקבלת מידע נוסף, לחצו כאן

 

 

המידע לעיל אינו מהווה חוות דעת משפטית, המלצה או יעוץ מקצועי.
כמו כן, יתכן והמידע אינו עדכני או מדויק ואין להסתמך על האמור לעיל מבלי להיוועץ טרם עם משרדנו