הנהלת חשבונות

הנהלת חשבונות

הנהלת חשבונות הינו תחום המרכז את כלל פעולותיו של העסק בחיי היום יום.
מכוח החוק לרבות חוק החברות, חוקי המס ועוד, הנהלת החשבונות בעסק הינו כלי חובה.
כמו כן, פקודת מס הכנסה קובעת כי כל עסק חייב לנהל את הנהלת חשבונותיו בהתאם להוראות ניהול פנקסי חשבונות.

קיימות שני שיטות לביצוע הנהלת חשבונות:

 1. שיטת הנהלת חשבונות חד צידית-
  בשיטה זו מפורטות רק ההכנסות וההוצאות של העסק ובכך ניתן להפיק רק דוח רווח והפסד.
  בהתאם לשיטה זו אופן התקבול או התשלום אינם נרשמים (מזומן,אשראי וכו')
  עוסק פטור או עסקים קטנים העומדים בקריטריונים המנויים בהוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות), תשל"ג 1973 רשאים לנהל את חשבונותיהם בשיטה הנהלת החשבונות החד-צדית
 2. שיטת הנהלת חשבונות כפולה-
  היא שיטת הנהלת החשבונות הנפוצה ביותר, שיטה זו מבוססת על רישום כל פעולה חשבונאית באופן שבו חשבון אחד מחויב וכנגדו חשבון אחר מזוכה, כך שתמיד נשמר איזון בין יתרות החובה לבין יתרות הזכות.
  השיטה מתאימה לעסקים בעלי נפח פעילות גדל יותר, לפיה נרשמות כל הפעילויות החשבונאיות של העסק בתקופת הדוח לרבות לקוחות.

למידע נוסף לחצו כאן

 

 

 

המידע לעיל אינו מהווה חוות דעת משפטית, המלצה או יעוץ מקצועי.
כמו כן, יתכן והמידע אינו עדכני או מדויק ואין להסתמך על האמור לעיל מבלי להיוועץ טרם עם משרדנו