הקמת חברה בע"מ

הקמת חברה בע"מ

מהי חברה בע"מ:
חברה בע"מ הינה התאגדות של מספר אנשים יחדיו, או אדם אחד לצורך ביצוע פעילות עסקית, בדרך כלל למטרות רווח.
חברה בע"מ מנוהלת ע"י מניות והמחזיקים בהן נקראים 'בעלי מניות החברה'.

מי יכול לפתוח חברה בע"מ:
לפי סעיף 2 בחוק החברות, התשנ"ט- 1999 (להלן- "חוק החברות") כל אדם, לרבות תאגיד, רשאי להקים חברה, ובלבד שמטרות החברה אינן נוגדות את החוק, אינן בלתי מוסריות ואינן נוגדות את תקנת הציבור (למשל חברה אשר הוקמה למטרות הימורים  או סחר בבני אדם).

כיצד מבצעים רישום חברה בע"מ:.

  • הצהרת בעלי מנוית בפני עורך דין.
  • טופס בקשה לרישום חברה.
  • הצהרת דירקטורים ראשונים.
    חשוב לציין- כי כל חברה חייבת במינוי דירקטורים, ויכולה לקבוע בתקנון את הרכב הדירקטוריון מבחינת מקסימום.
  • תקנון חברה מאומת על ידי עורך דין. תקנון החברה חייב לכלול: שם חברה, מטרות החברה, פרטים בדבר הון המניות הרשום (ההון הרשום של החברה, אותו היא רשאית לחלק לבעלי מניותיה לפי החלטת בעלי השליטה בחברה, לרבות מספר המניות לסוגיהן, אלא אם מדובר בהון מניות לא נקוב ואז מספיק שיפורט מספר המניות), ופרטים בדבר הגבלת אחריות  (האם אחריות בעלי המניות לחובות החברה מוגבלת).
  • מסמכי התאגדות.

לקבלת יעוץ, לחצו כאן

 

המידע לעיל אינו מהווה חוות דעת משפטית, המלצה או יעוץ מקצועי.
כמו כן, יתכן והמידע אינו עדכני או מדויק ואין להסתמך על האמור לעיל מבלי להיוועץ טרם עם משרדנו