יום הבחירות המוניציפליות כיום שבתון

 

  1. יום הבחירות לרשויות המקומיות והמועצות האזוריות שיחול ביום 30.10.2018, נקבע כיום שבתון בתחומן של הרשויות המקומיות שבהן נערכות הבחירות, ולגבי עובדים הרשומים בפנקס הבוחרים של אותן רשויות.
  1. החוק מחדד וקובע, כי יום הבחירות יהיה יום שבתון גם לגבי עובדים הרשומים בפנקס הבוחרים של רשויות מקומיות כאמור, אף אם מקום עבודתם הוא ברשות מקומית שלא חל בה יום שבתון.
  1. יחד עם זאת, ישנם מקומות עבודה שכן יפעלו ביום הבחירות, והם מקומות עבודה אשר סוג השירותים שלהם ייחשבו שירותים ציבוריים. לעניין זה, שר הפנים יחליט על סוגי השירותים, ויפרסם הודעה מתאימה.
  1. ניתן בכל עת לברר עם משרדנו לגבי מקומות העבודה שכן עובדים ביום הבחירות.

 

נכתב ע"י עו"ד גדי תורג'מן