מס יחיד/מיסוי פרט

מס יחיד/מיסוי פרט

פקודת מס הכנסה מפרטת באופן ברור את מדיניות ושיטת המס הנהוגים בישראל.
כך למשל, פקודת מס הכנסה מכילה את כל התנאים והסעיפים הנוגעים לגביית מס, תשלום מס, תנאים, זכויות וחובות של כל הגורמים החייבים במס, כולל סעיפים הנוגעים להפרות ועונשין.
מס הכנסה הוא מס שמטילה המדינה על ההכנסה של יחיד ושל תאגיד.

המס משולם בכפוף להוראות פקודת מס הכנסה , לכל שנת מס , בשיעורים המפורטים בפקודה,
על הכנסתו של אדם תושב ישראל שהופקה או נצמחה בישראל או מחוץ לישראל,
ועל הכנסתו של תושב חוץ שהופקה או נצמחה בישראל מהמקורות המנויים בפקודה וביניהם: עסק, משלח יד, שכר עבודה, ריבית, דיבידנד, נכסים, פטנטים, זכויות יוצרים.

במקרה של תאגידים- רשויות המס מחייבות את החברות לשלם בנוסף על חלוקת הרווחים של החברה בין מנהליה (דיבידנד) – גם מס חברות. כמו המס על דיבידנד, מס חברות מוטל גם הוא על הרווחים של החברה. מס החברות נכון להיום (2015) עומד על 26.5%.

 

פקודת מס הכנסה בנויה מ- 2 הכנסות לפי הפירוט להלן:
1)  הכנסה פירותית- הנחשבת הכנסה אקטיבית ומזוהה עם המקרים הבאים:
  • הכנסה מעסק או מתעסוקה כשכיר
  • הכנסה ממה שמכונה "יגיעה אישית" – כלומר, עמל ועבודה
  • משכורת הניתנת ככסף או בהטבות שוות כסף, כגון רכב, טלפון וכדומה
  • הכנסות מריבית, דיבידנד, הפרשי הצמדה ודמי נכיון
  • הכנסות מקצבה כלשהי
  • הכנסות הנובעות מנכסים, כגון דמי שכירות, דמי מפתח, פרמיות וכדומה
  • הכנסות מחקלאות, כולל גידולים חקלאיים או בעלי חיים המניבים הכנסה, כגון פרות, כבשים,תרנגולות וכדומה
  • הכנסות ממכירת פטנט או זכויות יוצרים
  • הכנסות מביטוח אובדן כושר עבודה
2)   הכנסה הונית- הנחשבת הכנסה פאסיבית ואשר יכולה לנבוע מהון שנצבר מסחר בניירות ערך, מכירת מקרקעין, ירושה, זכייה כספית וכדומה.
לעיתים קיים קושי לזהות מתי ההכנסה היא הונית ומתי היא פירותית, ובמקרים אלו קיימות הרחבות לחקיקה ופסקי דין שונים שבאים לשפוך אור על הנושא.

 

לקבלת יעוץ, לחצו כאן

 

 

המידע לעיל אינו מהווה חוות דעת משפטית, המלצה או יעוץ מקצועי.
כמו כן, יתכן והמידע אינו עדכני או מדויק ואין להסתמך על האמור לעיל מבלי להיוועץ טרם עם משרדנו