מיסוי ניירות ערך

מיסוי ניירות ערך

החל מה- 1/1/2012, כחלק מיישום מסקנות ועדת טרכטנברג,
הועלה שיעור המס על רווחים בשוק ההון ל:
25% מס – על רווחי הון ותשלומים מניירות ערך ישראלים או זרים. המס הוא על הרווח הריאלי (לאחר שקלול מדד המחירים לצרכן).
ניירות ערך רלוונטיים: מניות, אג"ח צמוד ממשלתי או קונצרני, קרנות נאמנות, תעודות סל, אופציות.
15% מס – על רווחי הון ותשלומים מניירות שקליים. המס הוא על הרווח הנומינאלי (כלומר, ללא קשר למדד המחירים לצרכן).
ניירות ערך רלוונטיים: מק"מ, גילון – אגרת חוב ממשלתית בריבית משתנה, עו"ש, פק"מ, אג"ח שקלי ממשלתי (שחר/ממשלתי שקלי) או קונצרני שקלי.
שיעור המס על רווח הנוצר כתוצאה מאחזקה במטבע זר – 0% (לא כולל מסחר FX).

כיצד מחשבים קיזוז מס?

  • משווים את גובה המס לשלם ומגן המס. במידה והמס לשלם גבוה ממגן המס אז ישולם החלק היחסי. במידה ומגן המס גבוה מהסכום של המס לשלם אז לא ישולם מס ובחשבון יישאר מגן מס לקיזוזים עתידיים.
  • יש קיזוז מלא בין ניירות ערך זרים לניירות ערך ישראלים ואין הפרדה בין ניירות מסוגים שונים
  • חישוב קיזוז המס מתבצע כל פעם לגבי כל הפעולות מתחילת השנה, כך שניתן לקבל החזר מס אוטומטי על מס ששולם באותה שנה קלנדרית, כולל מס ששולם בגין תשלומים.
  • חישוב על פי FIFO) First In First Out) – מתרחש כאשר רכשנו פוזיציה בנייר ערך באמצעות מספר רכישות נפרדות אך מכרנו רק חלק מהפוזיציה על אותו נייר. לצורך מס, הניירות שיימכרו הם אלה שנרכשו ראשונים ואין רלוונטיות לשער העלות הממוצע של הנייר.

 

לקבלת יעוץ, לחצו כאן

 

 

 המידע לעיל אינו מהווה חוות דעת משפטית, המלצה או יעוץ מקצועי.
כמו כן, יתכן והמידע אינו עדכני או מדויק ואין להסתמך על האמור לעיל מבלי להיוועץ טרם עם משרדנו