מס חברות לשנת 2016 חזר להיות 25%

מס חברות לשנת 2016 חזר להיות 25%